Klassieke Muziek

Deze website is bedoeld voor muziekliefhebbers die nog maar kort hun weg zoeken in de wereld van de klassieke muziek en behoefte hebben aan een beknopt overzicht van de belangrijkste componisten en hun werk. Omdat ook voor de meer ervaren luisteraar iets dergelijks niet beschikbaar is, is de keuze verder gegaan dan de meest primaire werken en zijn titels bijeen gebracht die tot het basis repertoire zouden kunnen behoren. Vanzelfsprekend een uiterst subjectieve bezigheid die de nodige deskundigheid nodig heeft! Het kost dan ook veel moeite zo veel mooie muziek niet te vermelden! Maar wie de weg nog moet leren in de wereld van de klassieke muziek, is er niet bij gebaat bij teveel informatie in één.

Criteria

De criteria die is gehanteerd: de algemene bekendheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid. Het is onvermijdelijk, dat er van periode tot periode telkens van wezenlijk verschillende ervaringsniveaus uit moet worden gegaan. De toegankelijkheid van de in Italië geboren Rossini is nu eenmaal niet te vergelijken met de composities van de uit Praag afkomstige Smetana. En een componist als Bach vergelijken met bijvoorbeeld Strawinski is al helemaal een lastige taak.

In principe worden alleen hele werken vermeld, dus geen losse delen, hoe mooi ze ook kunnen zijn. Ook korte werken en zeker de liederen, leveren het probleem op, dat ze te talrijk zijn om een enigszins verantwoorde keuze te doen. Gelukkig kan elke muziekliefhebber hiervoor gemakkelijk terecht bij de rijkelijk aangeboden verzamel-CD’s met recital-opnamen en uitgaven van “mooiste melodieën” e.d. Voor zover van toepassing is bij de keuze van werken gelet op enige spreiding over de verschillende genres.

Deze website kan en wil niet meer zijn dan een eenvoudig overzicht van het klassieke repertoire. Wie meer wil weten over de muziek die hij of zij misschien wel tijdens een rondreis heeft gehoord verwijs ik naar de monografieën, biografieën, encyclopedieën, catalogi en andere naslagwerken die in de muziek- of boekhandel en bibliotheek of uiteraard via internet te verkrijgen zijn.

Dit klassieke muziek overzicht is als volgt ingericht:

  • 1e naar stijlperiode: achtereenvolgens de barok, de klassieke periode, de romantiek en tot slot de overgang van de romantiek naar de 20e eeuw met zijn reizen naar de mogelijkheden binnen de muziek.
  • 2e binnen elke periode de componisten op geboortejaar, met de van hen gekozen werken op chronologische volgorde.
  • 3e Overzichten van de belangrijkste viool- en piano concerten.

De omschrijving van de werken is zo beknopt mogelijk gehouden, met zo min mogelijk toonsoort-, opus- of Verzeignisaanduidingen. Een titel zonder nadere vermelding betreft een werk voor orkest, in andere gevallen staan de uitvoerende instrumenten, stemmen of muzieksoorten erbij vermeld. Titels met een * zijn aanbevolen voor eerste kennismaking met de betreffende componist.